притисни ентер »

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

478 граѓани кои ја доставија потребната документација од општина Кисела Вода ќе добијат субвенција за набавеното огревно дрво. Општинската комисија ги разгледа поднесените барања на лицата кои се пријавија на објавениот повик на локалната самоуправа и го изготви списокот на одобрените апликации, за кои исплатата ќе се изврши до крајот на годинава.

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

478 граѓани од општина Кисела Вода, кои ја доставија потребната документација, ќе добијат субвенција за набавеното огревно дрво. Општинската комисија ги разгледа поднесените барања на лицата што се пријавија на објавениот повик на локалната самоуправа и го изготви списокот на одобрените апликации за кои исплатата ќе се изврши до крајот на годината

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

478 граѓани од општина Кисела Вода, кои ја доставија потребната документација, ќе добијат субвенција за набавеното огревно дрво. Општинската комисија ги разгледа поднесените барања на лицата што се пријавија на објавениот повик на локалната самоуправа и го изготви списокот на одобрените апликации за кои исплатата ќе се изврши до крајот на годината

Речиси 500 семејства ќе добијат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

Речиси 500 семејства ќе добијат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

478 граѓани од општина Кисела Вода, кои ја доставија потребната документација, ќе добијат субвенција за набавеното огревно дрво. Општинската комисија ги разгледа поднесените барања на лицата што се пријавија на објавениот повик на локалната самоуправа и го изготви списокот на одобрените апликации за кои исплатата ќе се изврши до крајот на годината

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

478 граѓани кои ја доставија потребната документација од општина Кисела Вода ќе добијат субвенција за набавеното огревно дрво. Општинската комисија ги разгледа поднесените барања на лицата кои се пријавија на објавениот повик на локалната самоуправа и го изготви списокот на одобрените апликации, за кои исплатата ќе се изврши до крајот на годинава.

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

Речиси 500 семејства добиваат субвенции за огревно дрво од Кисела Вода

478 граѓани од општина Кисела Вода, кои ја доставија потребната документација, ќе добијат субвенција за набавеното огревно дрво. Општинската комисија ги разгледа поднесените барања на лицата што се пријавија на објавениот повик на локалната самоуправа и го изготви списокот на одобрените апликации за кои исплатата ќе се изврши до крајот на годината