притисни ентер »

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура
Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА). Оттаму, од висок интерес за земјите од регионот на Западен Балкан е приклучувањето кон СЕПА и поврзувањето со платежната инфраструктура на

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА). Оттаму, од висок интерес за земјите од регионот на Западен Балкан е приклучувањето кон СЕПА и поврзувањето со платежната инфраструктура на

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА). Оттаму, од висок интерес за земјите од регионот на Западен Балкан е приклучувањето кон СЕПА и поврзувањето со платежната инфраструктура на

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА). Оттаму, од висок интерес за земјите од регионот на Западен Балкан е приклучувањето кон СЕПА и поврзувањето со платежната инфраструктура на

Митреска: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Митреска: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА), беше оценето на панел-дискусијата посветена на интеграцијата на регионалните платни системи за олеснување на трговијата и подготовка на земјите

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во СЕПА

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во СЕПА

Вицегувернерката Митреска истакна дека нашата земја претендира на интеграција на платните системи во европската платна инфраструктура, заради што е спроведен и Проектот за модернизација на платните системи на Западен Балкан, под покровителство на Европската комисија, поддржан од Светската банка. Вицегувернерката појасни дека транспонирањето на европското

Митреска: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Митреска: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

10 Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА). Оттаму, од висок интерес за земјите од регионот на Западен Балкан е приклучувањето кон СЕПА и поврзувањето со платежната инфраструктура

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА). Оттаму, од висок интерес за земјите од регионот на Западен Балкан е приклучувањето кон СЕПА и поврзувањето со платежната инфраструктура на

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Вицегувернерката Митреска на Форумот за Берлинскиот процес: Имаме висока усогласеност за интеграција во европската платна инфраструктура

Намалување на трошоците и подобрување на ефикасноста на плаќањата, олеснување на прекуграничната трговија и инвестициите, се само дел од многукратните придобивки од Единствената европска платежна област (СЕПА). Оттаму, од висок интерес за земјите од регионот на Западен Балкан е приклучувањето кон СЕПА и поврзувањето со платежната инфраструктура на