Па учителке бев на погреб…

Еден ден Буде не отишол на школо, другиот ден учителката го прашува каде бил, и зошто отсуствуал. Буде: Па учителке бев на погреб… Учителката: Кој умре? Буде: Баба ми! Учителката: Жал ми е, а што се случило? Буде: Епа вака, се качила на чатија и се затетеравила и почнала да паѓа, се фатила за ќерамидите, сите ги срушила, после се фатила за олукот и