Анкета

Трпана ја застанале на улица да одговори на анкета: – Добар ден Госпоѓо, дали сте мажена? – Да. – Според Вас, што е најважно во бракот? – Дефинитивно вниманието… – А зошто вниманието? – Па морам да внимавам да не ме фати маж ми!