притисни ентер »

ПЛАТО: Кучешки креации како културно наследство
ПЛАТО: Кучешки креации како културно наследство

ПЛАТО: Кучешки креации како културно наследство

Париските домаќини везден шетаа по родниот град со нивните кучиња. Бројот на овие домашни миленици беше навистина неверојатен, а Париз беше толку густо покриен со кучешки фекалии, што не постоеше начин да се разгледува архитектурата со крената глава, а на секој петти чекор да не се зацапа во некоја кучешка креација. Кога кон крајот на седумдесеттите,

Кучешки креации како културно наследство

Кучешки креации како културно наследство

Ние своите проблеми, како што се, на пример, фекалните планини врз нашите јавни простори, првин ги нормализираме, се навикнуваме на нив, потоа ги нормираме, ги претвораме во закони, па ги прифаќаме како елементи на националниот идентитет, за на крај да ги негуваме како традиција, менталитет и културно наследство. За потоа да направиме пат за нов слој