притисни ентер »

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината
Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630.000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно таму не може да се дише затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од Земјината површина,

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630.000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно, таму не може да се дише, затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од Земјината површина,

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630.000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно, таму не може да се дише, затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од Земјината површина,

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630.000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно, таму не може да се дише, затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од Земјината површина,

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630.000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно, таму не може да се дише, затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од Земјината површина,

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Границите на Земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од Месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630.000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно таму не може да се дише затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од Земјината површина,

Границите на земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од месечината

Границите на земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630 000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно, таму не може да се дише, затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од земјината површина,

Границите на земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од месечината

Границите на земјината атмосфера се наоѓаат многу подалеку од месечината

Истражувачите дојдоа до неверојатно откритие. Надворешната атмосфера на Земјата се проширува многу подалеку отколку што се очекуваше, поточно околу 630 000 километри, што е приближно 50 пати повеќе од дијаметарот на нашата планета. Очигледно, таму не може да се дише, затоа што атмосферата станува поретка како што се оддалечуваме од земјината површина,