притисни ентер »

NASA планира до 2020 година да испраќа живи суштества во вселената
NASA планира до 2020 година да испраќа живи суштества во вселената

NASA планира до 2020 година да испраќа живи суштества во вселената

NASA се подготвува за прв пат во последните 50 години да испрати живи суштества длабоко во вселената, а со помош на леталото BioSentinel, кое за почеток во орбититата би требало да однесе едноклеточнa габa која скробот го претвoра во шеќер, а која ја познаваме како квасец. Габата треба да тргне на пат околу Сонцето, а со тоа научниците подобро би разбрале

NASA планира до 2020 година да испраќа живи суштества во вселената

NASA планира до 2020 година да испраќа живи суштества во вселената

NASA се подготвува за прв пат во последните 50 години да испрати живи суштества длабоко во вселената, а со помош на леталото BioSentinel, кое за почеток во орбититата би требало да однесе едноклеточнa габa која скробот го претвoра во шеќер, а која ја познаваме како квасец. Габата треба да тргне на пат околу Сонцето, а со тоа научниците подобро би разбрале

NASA планира до 2020 година да испраќа живи суштества во вселената

NASA планира до 2020 година да испраќа живи суштества во вселената

NASA се подготвува за прв пат во последните 50 години да испрати живи суштества длабоко во вселената, а со помош на леталото BioSentinel, кое за почеток во орбититата би требало да однесе едноклеточнa габa која скробот го претвoра во шеќер, а која ја познаваме како квасец. Габата треба да тргне на пат околу Сонцето, а со тоа научниците подобро би разбрале

NASA планира до 2020 година да праќа живи суштества во вселената

NASA планира до 2020 година да праќа живи суштества во вселената

NASA се подготвува за прв пат во последните 50 години да испрати живи суштества длабоко во вселената, а со помош на леталото BioSentinel, кое за почеток во орбититата би требало да однесе едноклеточнa габa која скробот го претвoра во шеќер, а која ја познаваме како квасец. Габата треба да тргне на пат околу Сонцето, а со тоа научниците подобро би разбрале