притисни ентер »

Астрономска опсерваторија во Македонија и Кокино, втор дел
Астрономска опсерваторија во Македонија и Кокино, втор дел

Астрономска опсерваторија во Македонија и Кокино, втор дел

По неколку дена од отворањето на групата Астрономска опсерваторија во Македонија , дознавме неколку интересни нешта за кои вреди да се продискутира, па ни се чини дека допрва ќе пишуваме за оваа тема. За овие (нови за нас лаиците, можеби познати за експертите) сознанија пред се е заслужен Александар Шулевски, истражувач поврзан со радио интерферометарот