притисни ентер »

Арс сакра на Томе Даневски
Арс сакра на Томе Даневски

Арс сакра на Томе Даневски

Кога се работи за ликовната уметност и сликарството, не важи она правило дека сите патишта водат кон Рим. Некои значајни сликарски платна со страсно-дионизиска поетика каде што ни е претставен идеалот нѐ водат и во Радовиш. Да се наслика сакралното, невидливото, метафизичкото воопшто не е едноставно. Убавината што светот го спасува, како што велеше